Utredning av ADHD hos vuxna med missbruksproblematik

Förutsättningen för att kunna påbörja en utredning är minst en månads verifierad drogfrihet.
 

Arbetsmetoder

  • Anamnesupptagande och klinisk läkarbedömning med kriterieinventering enligt DSM IV samt barndomsanamnes samt beskrivning av symtom och funktionsnedsättning som vuxen.
  • Bedömning av autismspektrumtillstånd.
  • Psykosocial anamnes.
  • Missbruksanamnes.
  • Semistrukturerad intervju enligt SCID I och II för att fånga upp psykiatriska tillstånd och personlighetsdrag.
  • Anhörigintervju med anamnesupptagande utifrån graviditet, förlossning och barndomsbeskrivning samt neuropsykologisk utveckling.
 
 
Flera skattningsinstrument används för att bekräfta den kliniska bedömningen.
 
Vid misstanke om resursbegränsning, hjärnskada eller uppgifter om komplikationer under graviditet/förlossning rekomenderas en neuropsykologisk utredning. Likaså om det visar sig vara stora konsekvenser på aktivitetsnivå.
 
Genomgång av journalanteckningar från tidigare behandlingsinstanser, BUP, socialtjänsten akter, utdrag ur kriminalvårdens belastningsregister, tidigare utredningar etc...
 
Utvärdering och validering samt sammanställning av utredningen.
 
Sammanlagt tar detta 20-30 timmar i normalfallet. I vissa fall med svårigheter att inhämta information under intervjun och svårigheter att validera uppgifter kan utredningen ta upp till 40 timmar förlagda på 3 - 5 månaders behandlingstid.
 
Utredningarna handhas av psykiatriker med specialistkompetens och psykolog med mångårig erfarenhet av neuropsykologiskt utredningsarbete.
 
 

Verksamhetsansvarig

Carina Hermansson
tfn 0292- 51172
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Föreståndare

Kina Sedvall
tfn 0292- 51188
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.