För dig som placerar

Vi arbetar med struktur, regler/normer, med att knyta relationer och med hur vardagen fungerar. Vårt förhållningssätt är lösningsinriktat.

Behandling bygger på den enskilda individens förutsättningar. Vi använder oss av metoderna KBT/KPT och lösningsfokuserade samtal.

Faster Veras genomförandeplan

Alla som är i behandling får en behandlingsassistent som sin kontaktman. Kontaktmannen ansvarar för att tillsammans med klienten och den placeringsansvarige upprätta en genomförandeplan och att ha regelbundna uppföljningssamtal. Kontaktmannen är också den som ansvarar för kontakten med och rapporteringen till den placeringsansvarige.

En behandling påbörjas alltid med en provmånad som utvärderas av berörda parter innan beslut om fortsatt behandling tas. Under provmånaden påbörjas arbetet med genomförandeplanen som visar vilka insatser, förutom de obligatoriska programmet, som en fortsatt behandling ska innehålla. Även ASi-grundintervju görs om inte placeringsansvarig gjort en sådan inför placeringen.

Obligatoriskt i behandlingen är arbete i någon av faster Veras arbetsgrupper, regelbundna kontaktmannasamtal, återfallprevention individuellt eller i grupp samt gemensamma morgon- och avslutsmöten.
Utifrån den enskildes behov kan behandlingen, utöver det obligatoriska programmet, innehålla kriminalitetsprogrammet, enskilda KBT- samtal med samtalsterapeut, neuropsykiatrisk/neuropsykologisk utredning samt bedömning av arbetsförmåga.

I syfte att skapa en fungerande behandling med ett så gynnsamt resultat som möjligt erbjuds neuropsykiatrisk/neuropsykologisk utredning. Minst en månads dokumenterad drogfrihet krävs och att provmånaden utvärderats innan utredningen kan påbörjas. Om medicinering ska påbörjas sker det i samråd med hemlandstinget. Under utredningstiden är dygnsavgiften förhöjd. Vi medverkar gärna till att utredningar görs i hemlandstinget under behandlingstiden här, om det är praktiskt genomförbart.

Skattning av arbetsförmågan kan göras i Faster Veras arbetsgrupper. Syftet kan vara att förbereda lämpligt arbete på hemmaplan.

Vårt mål är att den boende ska ges möjlighet att normalisera sitt liv. Att få struktur på dagen, uppleva ett meningsfullt drogfritt liv, ett fungerande boende samt att återupprätta eller tillskapa ett fungerande nätverk och relationer.

Vi tar emot vuxna kvinnor och män med missbruks/beroendeproblematik.

Konsulter

  • Anders Roslund, psykiatriker. Neuropsykiatrisk utredning.
  • Julia Alfredsson, psykolog. Neuropsykologisk utredning.
  • Michael Hjert, leg. psykolog. Utbildare/handledare.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Gå gärna in på SSIL och läs om oss.

Övrig information

Följande kan vara bra att känna till

  • Personal dygnet runt
  • Medicinutdelning sker av personal

Kontakt

Adress
Söråsbovägen 5, 740 45 Tärnsjö

Telefon: 0292-511 77, 511 72
Fax: 0292-511 79

E-post: info@fastervera.se