Om oss

Faster Vera är ett behandlingshem med mycket aktivitet. Vår inriktning är att de som är i behandling ska normalisera sina liv. Det innebär att vi arbetar mycket med att komma ut i samhället på olika sätt. En del av normaliseringen handlar också om att återuppta eller förstärka kontakt med familj, släkt eller andra närstående. På Faster Vera är närstående välkomna att komma på besök. Har man barn kan de komma och bo här på helger eller lov om det finns överenskommet i genomförandeplanen.

Vi har tio platser i primärbehandling och fyra utslussningsplatser.

Vi är tio i personalgruppen och har också konsulter som vi samarbetar med. Vi är välutbildade, har lång erfarenhet, fortgående handledning och kompetensutvecklingsinsatser.

Vår filosofi

Man kan inte förändra en annan människa, men man kan skapa lust hos den andre att själv vilja förändra sig.

För oss handlar det om att möta varje människa på den nivå hon eller han befinner sig.

Rent praktiskt innebär det att vi knyter an och är närvarande i vardagsrutinerna. Då är vi med och skapar de förutsättningarna som krävs. På samma sätt arbetar vi gemensamt med känslor, både glädje och sorg.

Detta är den filosofi som Faster Vera bygger på.

Övrig information

Följande kan vara bra att känna till

  • Personal dygnet runt
  • Medicinutdelning sker av personal

Kontakt

Adress
Söråsbovägen 5, 740 45 Tärnsjö

Telefon: 0292-511 77, 511 72
Fax: 0292-511 79

E-post: info@fastervera.se